Menu Eightball boards

Naše firma je výhradní dovozce bezdrátových elektrických skateboardů značky Eightball. Eightball boards


kontakty

Telefon:
+420 602 289 467
+420 732 907 932

Email:


Facebook

spolupracujeme s

Skákací boty
www.bowlingstodola.com
www.ulisky.com
www.hostka.cz
www.swis-shop.cz
www.longboarding.cz
www.bestadventure.cz
www.swamp-shop.cz
www.kitesport.cz
www.kitesportschool.cz
www.paintballroudnice.cz
www.sportuj-pocaply.cz
www.springbreak.cz


Více informací

Jak na to

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Ovladač elektrického skateboarduPřečtěte si tyto informace velmi pečlivě ještě před tím, než poprvé vyzkoušíte váš elektrický skateboard.
Kombinace výkonu a váhy dělá z elektrického skateboardu potenciálně nebezpečné zařízení. Špatné používání může vyústit v poškození věcí, vážné zranění nebo dokonce smrt. Porozumění všem těmto věcem a ovládání je klíčem k bezpečné jízdě.

Vyhýbejte se nevhodným povrchům, dírám, nerovnostem a překážkám. Vždy jezděte bezpečnou rychlostí a vždy mějte plnou kontrolu na skateboardem. Je důrazně doporučovaný dohled dospělou osobou.

Předtím, než začnete jezdit na novém elektrickém skateboardu, ujistěte se, že plně rozumíte, jak model, který máte, funguje.
Skateboard nesplňuje parametry motorového vozidla a není určen pro jízdu na veřejných ulicích, silnicích a dálnicích. Při nebezpečné jízdě mohou vzniknout vážná zranění. Uživatel by měl toto riziko minimalizovat nošením ochranného oděvu a ochranných prvků. Vždy si ověřte místní právní nařízení ohledně používání boardů na veřejných místech.

Vždy se musí nosit: helma, ochrana očí, správná obuv, ochrana zápěstí, kolen a loktů. Nikdy nejezděte na elektrickém skateboardu v provozu, na mokrém, zmrzlém, olejovém nebo nezpevněném povrchu nebo blízko lidí nebo automobilů.

VÝSTRAHA K PROVOZOVÁNÍ:

  • tento produkt je pro děti od 14 let,
  • maximální váha uživatele je 100kg pro Big foot a 90 kg pro Cruiser2,
  • tento produkt nesmí být používán bez dohledu dospělé osoby,
  • elektrický skateboard je navržený pro používání pouze jednou osobou,
  • při jízdě v některé oblasti může být rušený radiový signál,
  • uživatel tohoto produktu a jeho dospělý dohled přebírají všechna rizika s tím spojená. Aby se tato rizika minimalizovala, uživatel musí vždy nosit bezpečnostní helmu, ochranu očí, správnou obuv, ochranu kolen a loktů,
  • nikdy nejezděte v oblasti, kde je hodně lidí.

PŘEDTÍM NEŽ VYJEDETE

Ujistěte se, že jste dokonale seznámeni se všemi podrobnostmi a ovládáním popsaným na této stránce. Všechny ochranné pomůcky by se měli nosit i v případě jízd na krátkou vzdálenost nebo dobu. Ujistěte se, že plocha, kde chcete jezdit, je pevná, rovná, bez překážek, nehrozí zde výpadky signálu a je bez většího počtu lidí.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
Chystáte se vstoupit na výkonný motorizovaný skateboard. Pokud máte nějaké pochybnosti o svých schopnostech jezdit, NEJEZDĚTE! Musíte znát své limity a jezdit podle toho. Dokonce, i když jste zkušený skateboardista, dejte si čas naučit se jezdit s elektrickým skateboardem a jezděte klidně, zejména na začátku. Pamatujte, že elektrický skateboard je tichý a ostatní ho neuslyší přijíždět. Dejte si přiměřený čas a vzdálenost na zastavení a vyhnutí se překážkám a dalšímu.

ZAPÍNACÍ A VYPÍNACÍ TLAČÍTKO

Elektrický skateboard je vybaven ON/OFF tlačítkem na boku na krytu baterií. Na začátku používání zapněte tlačítko do pozice ON. Pokud board nepoužíváte, vždy dejte tlačítko do pozice OFF, jinak byste mohli poškodit elektroniku a baterie.

START ELEKTRICKÉHO SKATEBOARDU

Ujistěte se, že vypínač na skateboardu je v poloze ON a vypínač na ručním ovladači v poloze OFF. Postavte se na skateboard a zaujměte normální skateboardové postavení (mírně nahnutí dopředu, kolena trošku pokrčená). Zatímco se prsty nedotýkají ovládací páčky, zapněte vypínač na ručním ovladači do polohy ON. Zmáčkněte páčku na ovladači a tím spustíte board. Startujte pomalu tlačením páčky dozadu, dokud nebudete v pohodě a rychlost budete mít pod kontrolou.

RUČNÍ OVLADAČ

Ovladač elektrického skateboardu1. Ruční ovladač reguluje rychlost boardu. Zatlačením páčky dozadu se zrychluje. Puštění páčky má za následek její přepnutí do neutrální pozice. Zatlačením páčky dopředu iniciujete brzdění.
2. Když stojíte na boardu, zmáčkněte páčku. Váš elektrický skateboard se pomalu začne rozjíždět a zrychlovat tak, jak tlačíte páčku dozadu.
3. Pro zpomalení rychlosti, pusťte páčku. To způsobí pomalé zpomalení rychlosti. Zmáčknutí dopředu, způsobí brzdění. Maximální rychlost a vaše brzdná dráha závisí na vaší hmotnosti a povrchu.
4. Poznejte své limity. Rozjíždějte se pomalu, dokud máte stálou kontrolu nad vaším elektrickým skateboardem.
5. Přečtěte si sekci: „Řízení vašeho elektrického skateboardu, než se pokusíte řídit“

DŮLEŽITÉ
Bezdrátový ovladač elektrického skateboardu používá jedinečnou nízkou radiovou frekvenci, která minimalizuje možnost rušení signálu. Přerušení signálu může nastat s dalšími elektrickými skateboardy používajícími stejnou frekvenci nebo u vysokého napětí, mobilních telefonů nebo dalších zařízení emitujících elektrický signál. Před jízdou vždy zkontrolujte možnosti rušení signálu.

ZATÁČENÍ VAŠEHO ELEKTRICKÉHO SKATEBOARDU

Elektrický skateboard zatáčí stejně jako ostatní skateboardy. Vyviňte tlak na board svými patami nebo prsty u nohou a board zatočí požadovaným směrem. Větší tlak způsobí výraznější zatočení. Zkušený uživatel je schopen s elektrickým skateboardem udělat 180°otáčku s radiusem 10“. Nezatáčejte v plné rychlosti. ZPOMALTE!!!

JÍZDA DO KOPCE A Z KOPCE

Elektrický skateboard je úplně jiný oproti běžnému skateboardu při jízdě do kopce a z kopce. Při jízdě do kopce zjistíte, že musíte udržovat váhu trošku na zadních kolečkách, aby se neprotáčela a neklouzala. Pokud je kopec příliš strmý, board se zasekne a další snaha o jízdu může způsobit přehřátí motoru. Zastavte tedy, vystupte z boardu a příkrý kopec vyjděte. Tento board pojede do kopce s lehkým uživatelem rychleji a pomaleji s těžším uživatelem.

Při jízdě z kopce zůstane motor stále v provozu. Samozřejmě vyvíjí určitý odpor a tím vás trošku zpomaluje. Dále máte možnost brzdit ovladačem. Je lepší celou dobu přibrzďovat a udržovat stálou pomalou rychlost, než stále zvyšovat rychlost a náhle prudce brzdit. Mějte na mysli své limity a jezděte podle toho!!!

RYCHLOST

Nikdy nejezděte z příliš prudkých kopců. Abyste udrželi bezpečnou kontrolu nad vaším elektrickým skateboardem, nikdy nejezděte z kopců, které vyžadují permanentní brzdění – může to způsobit trvalé poškození elektroniky boardu.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ K BRŽDĚNÍ

Elektrický skateboard je velmi výkonné zařízení. Když se postavíte na board a zmáčknete ovladač, můžete být vyhozen zpět z boardu. Pokud jedete rychle a brzdíte rychle, můžete být vyhozen dopředu z boardu. Poznejte své limity a dle toho používejte dálkový ovladač. Existuje zde časová mezera mezi pohonem a aktivací brzd.

BATERIE DO RUČNÍHO OVLADAČE

Ruční ovladač používá 9V alkalickou baterii. Když ovladač nepoužíváte, vypněte ho, zvýšíte tím životnost baterie. Když zaznamenáte špatné odezvy boardu na ruční ovladač, vyměňte baterii.

Záruka

Eboards.cz zastupující Eightballboards ltd. (eightball) ručí za každý nový eightball produkt podle následujících podmínek. Na baterie je záruka 5 měsíců.

Tato záruka se prodlužuje pouze originálním maloobchodním zákazníkům a začíná datem originálního maloobchodního nákupu.

Jakákoliv část výrobku eightball, která je shledána rozumným posouzením eightballu jako vada materiálu nebo vada vzniklá při výrobě, bude opravena nebo nahrazena autorizovaným servisním dealerem bez poplatku za díl nebo práci. Náklady na dopravu eigthball produktu autorizovanému eightball servisnímu dealerovi při záruční práci a náklady na vracení věci zpět vlastníkovi po opravě nebo náhradě, budou placeny vlastníkem. Zodpovědnost Eightballu ve vztahu k reklamacím je omezena na požadované opravy nebo náhrady. Žádná reklamace na porušení záruky nezpůsobuje zrušení nebo omezení kupní smlouvy jakéhokoliv eightball produktu. Pro uznání jakékoliv reklamace je vyžadován doklad o koupi s datem nákupu.

Záruka se nevztahuje na žádný eightball produkt, který se stal předmětem nesprávného používání, zanedbávání, neudržování, nehody nebo se kterým se nakládalo v rozporu s instrukcemi uvedenými v oficiálním eightball manuálu. Tato záruka se nevztahuje na žádné poškození eightball produktu, které je výsledkem špatné údržby nebo na žádný eightball produkt, který byl pozměňován nebo modifikován, protože to přímo ovlivňuje chod, výkon nebo životnost výrobku nebona produkt, který byl pozměňován a modifikován a používán za jiným účelem, než je určeno. Tato záruka se nevztahuje na opravy, které se týkají běžného opotřebení eigthball produktu a rovněž se nedá záruka využít při použití dílů a doplňků, které nejsou kompatibilní s eightball produktem a které ovlivňují jeho provoz, výkon a životnost.

Eightball produkty nejsou navrženy, sestrojeny, distribuovány, vyráběny a prodávány k použití na trikové jízdy, jízdy na rampě, skákání, agresivní jízdu, jízdu v terénu (offroad), jízdu v určitých klimatických podmínkách, jízdu s přetížením, komerční aktivity nebo jiné podobné aktivity. Takové použití může poškodit eightball produkt a může způsobit vážné zranění uživateli a všechny tyto případy znamenají neuznání jakékoliv reklamace.

Tato záruka se nevztahuje na položky, které podléhají běžnému opotřebení, jako je např. povrchová úprava, hnací řemeny, pneumatiky a kolečka, obložení, gumové těsnění, ložiska apod. Eightball si vyhrazuje právo změnit nebo zlepšit design jakéhokoliv eightball produktu bez jakéhokoliv závazku modifikovat produkt dříve vyrobený.

Pro poprodejní podporu nebo při vzniku jakéhokoliv problému s vaším boardem, kontaktujte prosím email : .
Tato záruka neovlivňuje vaše zákonná práva zákazníka plynoucí ze zákonů ČR a EU.

Eboardy | Jak na to | Půjčovna Eboardů | Foto/Video | Servis | Náhradní díly | Kontakty
Copyright © EBOARDS.cz | design Stanislav 'srab' Řábeksrab | XHTML, CSS validní | Značka Eightball je výhradní značkou firmy Eightball boards ltd., UK.